سامی نفس داداش امیررضا

خبرهای شاد

روز چهارشنبه 21آبان ماه نی نی عمه زینب بدنیا اومد یه پسر خوشگل ومامانی البته شباهت زیادی به باباش داره مثل پسرای من که شبیه من نیستن  اسم این آقا پسر مِهربُد ه  .یه همبازی خوب برای پسر گلم محمدسام . پسر من خونه بابایی فعلا همبازی نداره منتظریم تا پسر عمش بزرگ بشه . روز 26آبان بالاخره امیررضا ی مامان گچ پاش باز شد خدارو شکر .وقتی از بیمارستان اومد خونه وپاشو دیدم انگار خدا دنیارو بهم داد هرچند تا یه هفته با عصا راه میرفت ولی همین که من پاشو میدیدم بدون گچ خیلی خوشحال بودم . دکتر خیلی سفارش کرده بود که به پات فشار نیار ولی پسر شیطون من که یه ماه صبر کرده بود نتونست طاقت بیاره و یه روز که رفته ...
19 آذر 1393
1